ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

กิจกรรมภายในโรงเรียน

เผยแพร่งานวิชาการ

ผู้วิจัย    นางบุษยมาศ  อันแสน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ปีการศึกษา 2560


ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าระบบ / ลงทะเบียน

สมาชิกเข้าระบบ/ลงทะเบียนที่นี่

วิสัยทัศน์
"โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
พัฒนาการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล"

DJ-ImageSlider

  • -C100-M65-Copypng_Page12.png
  • 1.png
  • 11.jpg
  • 20090107153523.jpg
  • logo.png
  • publish.jpg
  • sis.gif